Over Ando

Stichting Ando Nederland is opgericht in 2004. Zij ontleent haar bestaan aan de passie en inzet voor aikido door Anne en Edo Slui. Beide ouders, Marga en Wim Slui, hebben voor een gezonde voedingsbodem gezorgd waardoor de organisatie groeit.

In tegenstelling tot andere bonden heeft de stichting bewust gekozen noch politiek noch concurrerend bezig te willen zijn. Met name door deze beslissing komt alle energie ten goede aan daar waar het toehoort, aan de leden.

Ando Nederland kent een bestuur en een RvA. (Raad van Advies). Het bestuur bestaat uit jonge mensen met kwaliteiten en een goed inzicht in deze tijd. Want het gaat niet meer om wie de grootste, het beste of het sterkste is, maar wat jij met jouw talent voor een ander kunt betekenen. Onze organisatie is zodanig hierop ingericht dat het talent van de leden complementair aan elkaar werkt. Korte communicatielijnen zorgt voor een grote flexibiliteit.

Wij zijn de mening toegedaan dat de toekomst niet uitsluitend wordt gecreƫerd door de wijsheid van ouderen maar middels het inzicht en talent van de jongeren. De Raad van Advies van Ando wordt bemand door de oudere generatie die hun kennis en ervaring ten dienste stelt van het bestuur. Wijsheid toevoegen is beter dan alleen wijsheid laten regeren.

De organisatie van stichting Ando Nederland rust op de vier principes: Vriendelijkheid, Eerlijkheid, Vrijheid en Flexibiliteit. Iedere aikido vereniging die kennis wil maken met onze organisatie is hierbij uitgenodigd. Wij zijn er ook op gericht om verenigingen te helpen die de filosofie van aikido uitdragen.

Tussen twee haakjes, onze volledige naam is ' The Art of Ando, the Next Generation' . U begrijpt nu wel waarom.